Προσβάσιμη σελίδα

«Αναστάσεως ημέρα», μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού (μουσικό κείμενο)

vatopaidi2

Εκδόθηκε και κυκλοφορεί ο τέταρτος τόμος από το «Βατοπαιδινόν Δοξαστικάριον» με τα Δοξαστικά του Πεντηκοσταρίου. Μεταξύ των μελών που περιέχει η έκδοση είναι και το περίφημο δοξαστικό «Αναστάσεως ημέρα», το οποίο επισυνάπτεται παρακάτω σε διάφορες εκδοχές αργές και σύντομες. Την μελοποίηση του «Αναστάεσως ημέρα» εποίησε η συνθετική κάλαμος του ιερομόναχου Θεοφάνη Βατοπαιδινού.

Για το μουσικό κείμενο βλέπε εδώ

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Δοξολογία Κοσμά Μαδυτινού ήχ. πλ. α΄ (Γέρ. Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης)
Μουσικές Φυλλάδες Αγ. Βαρβάρας (04/12/2023)
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής ΙΔ’ Λουκά (03/12/2023)
Λόγος και Μέλος: Κήρυξ της Πίστεως, Υπηρέτης του Λόγου
Μουσικές Φυλλάδες Αγ. Ανδρέα του Πρωτοκλήτου (30/11/2023)