Προσβάσιμη σελίδα

«Αναστάσεως ημέρα», μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού (μουσικό κείμενο)

vatopaidi2

Εκδόθηκε και κυκλοφορεί ο τέταρτος τόμος από το «Βατοπαιδινόν Δοξαστικάριον» με τα Δοξαστικά του Πεντηκοσταρίου. Μεταξύ των μελών που περιέχει η έκδοση είναι και το περίφημο δοξαστικό «Αναστάσεως ημέρα», το οποίο επισυνάπτεται παρακάτω σε διάφορες εκδοχές αργές και σύντομες. Την μελοποίηση του «Αναστάεσως ημέρα» εποίησε η συνθετική κάλαμος του ιερομόναχου Θεοφάνη Βατοπαιδινού.

Για το μουσικό κείμενο βλέπε εδώ

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Λόγον αγαθόν», Πολυέλεος Θ. Φωκαέως ήχ. πλ. δ΄ (Γέρ. Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης-Λυκ. Αγγελόπουλος)
«Ἄξιον ἐστίν» υπὸ Φωτίου, ήχ. πλ. δ΄
Εκφωνητική απαγγελία Αποστόλου († Άρχων Πρωτοψ. Βασίλης Σπυριδόπουλος)
«Μυστήριον ξένον» Δ. Σουρλαντζή, Ειρμός Θ΄ ωδής Χριστουγέννων (Βατοπαιδινός Χορός)
Η Αγία Παρθενομάρτυς Καικιλία, προστάτις της μουσικής τέχνης