Προσβάσιμη σελίδα

«Αναστάσεως ημέρα», μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού (μουσικό κείμενο)

vatopaidi2

Εκδόθηκε και κυκλοφορεί ο τέταρτος τόμος από το «Βατοπαιδινόν Δοξαστικάριον» με τα Δοξαστικά του Πεντηκοσταρίου. Μεταξύ των μελών που περιέχει η έκδοση είναι και το περίφημο δοξαστικό «Αναστάσεως ημέρα», το οποίο επισυνάπτεται παρακάτω σε διάφορες εκδοχές αργές και σύντομες. Την μελοποίηση του «Αναστάεσως ημέρα» εποίησε η συνθετική κάλαμος του ιερομόναχου Θεοφάνη Βατοπαιδινού.

Για το μουσικό κείμενο βλέπε εδώ

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής Δ’ Ματθαίου (21/07/2024)
Λόγος και Μέλος: Η Μεταρρύθμιση του 1814 - 210 Χρόνια (Γ΄)
Λόγος και Μέλος: Η Μεταρρύθμιση του 1814 - 210 Χρόνια (Β΄)
Λόγος και Μέλος: Η Μεταρρύθμιση του 1814 - 210 Χρόνια (Α΄)