Γιατί ψάλλουμε το «Κύριε ελέησον» 12 και 40 φορές; (βατοπαιδινά Κυριελεησάρια)

xoros1

Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.