Προσβάσιμη σελίδα

«Σε υμνούμεν», ήχ. πλ. δ΄(† Γέρ. Θωμάς Μικραγιαννανίτης)

Ο μακαριστός π. Θωμάς Μικραγιαννανίτης (1942-†2016) ψάλει τον ευχαριστιακό ύμνο: «Σέ ὑμνοῦμεν, σέ εὐλογοῦμεν, σοί εὐχαριστοῦμεν, Κύριε, καί δεόμεθά σου, ὁ Θεός ἡμῶν.», που ψάλλεται σε κάθε  Θ. Λειτουργία και συνταράσσει την ευχαριστιακή κοινότητα με το περιεχόμενο και το συμβολισμό του.

Ήχος πλ. δ, μέλος Θρ. Στανίτσα

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Κατευθυνθήτω η προσευχή μου - Κατανυκτικά τροπάρια ήχος πλ. Δ΄
«Τον Νυμφώνα σου Βλέπω» στην «Αγία Σοφία» των Αθηνών
Διαγωνισμός σύνθεσης χορωδιακού έργου για δημοτικά-παραδοσιακά τραγούδια και βυζαντινά μέλη
Ιστορία και τελεσιουργία της Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων
Τρισάγιον-Δύναμις, ήχ. β΄ Φίλιππος Οικονόμου