Προσβάσιμη σελίδα

«Άπαντα Μπαλασίου Ιερέως του Νομοφύλακος» Τόμος Α’

Προς έκδοσιν είναι ο Α´ Τόμος των Απάντων του Μπαλασίου Ιερέως και Νομοφύλακος  με ανέκδοτες μουσικές συνθέσεις του εξηγημένες στη Νέα Γραφή από τον Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα. Την έκδοση πραγματοποιεί ο Διονύσιος Αθ. Σταματόπουλος, μουσικοδιδάσκαλος και λαμπαδάριος του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Πατρών μέσα από τους κώδικες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Ειδικότερα, στην έκδοση περιλαμβάνονται τα εξής:

– Αργά Κεκραγάρια κατ’ ήχον,
– Πολυέλεος «Δούλοι Κύριον» μετά κρατημάτων σε ήχο Α΄,
– Αργά Πασαπνοάρια του Όρθρου κατ’ ήχον,
– Ιδιόμελά του Τριωδίου μετά τον Ν Ψαλμον,
– Αργές «Τιμιωτέρες» κατ’ ήχον,
– Αργές Δοξολογίες κατ’ ήχον μετά των Ασματικών,
– Αργό και έτερο συντομώτερο Ασματικό Τρισάγιο σε ήχο Πλάγιο του Β´
– Πολυχρονισμοί και Φήμες μετά κρατημάτων

-Αργές συνθέσεις «Εις Άριστον»

Η έκδοση χαιρετίζεται από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο καθώς και από τον Καθηγητή Ελληνικής και Παραδοσιακής Μουσικής και Πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Πατρών κ. Δημήτριο Γαλάνη ενώ περιλαμβάνεται και πρόλογος του εκδότου με μουσικολογικά σχόλια.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την έκδοση, η επικοινωνία γίνεται με τον εκδότη ως εξής:

Τηλέφωνα: 2610009193, 6936902180

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

 

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Χερουβικόν ήχ. α΄ Χαρ. Παπανικολάου (Πρωτοψ. Τιμόθεος Ντιουέμα)
Στιχολογία Κεγραγαρίων, ήχ. δ΄ Λέγετος (Διακο-Διονύσιος Φιρφιρής)
«Εν τη Ερυθρά θαλάσση», Μέλος αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού
«Αι γενεαί πάσαι, μακαρίζομέν Σε». ήχ. α΄ (Χορός Αγιορειτών)
Χερουβικόν ήχ. πλ. β΄ Νίκος Παπασάββας