Προσβάσιμη σελίδα

Χερουβικό Χαρ. Παπανικολάου, ήχ. γ΄-(Χορός Αγιορειτών)

Χορός αγιορειτών πατέρων ψάλει τον χερουβικό ύμνο σε μέλος Χαρ. Παπανικολάου και ήχο γ΄, σε αγρυπνία που τελέστηκε στην Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου επί τη μνήμη των Βατοπαιδινών αγίων (π.η. 10-7-2013). Τους χορούς επάνδρωσαν πατέρες της μονής Ξενοφώντος στον δεξιό χορό και Καρακαλληνοί στον αριστερό χορό.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Δοξολογία Γ. Βιολάκη (Λ. Αστέρης-Χαρ. Ταλιαδώρος)
Προκήρυξη Θ΄ Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ψαλτικής Τέχνης
Φωτοστιγμές από τη συνάντηση των πρωτοψαλτών της Μακεδονίας
Εκατονταετηρίδα Σωµατείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης «Ιωάννης ο Δαµασκηνός»
Συνάντηση Πρωτοψαλτών της Μακεδονίας