Προσβάσιμη σελίδα

«Αναστάσεως ημέρα» Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος – (Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία)

likourgos2

Η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία ερμηνεύει το Αναστάσεως ημέρα σε μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Πρόκειται για ανέκδοτο μέλος που εμπεριέχεται στο Φάκελο 3, τετράδιο 91Β, της Βιβλιοθήκης του Κων/νου Ψάχου.

Πηγή και λεπτομέρειες της έκδοσης βλέπε εδώ: Εισαγωγή στο Θεωρητικόν και Πρακτικόν της Εκκλησιαστικής μουσικής Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Απόστολος του Αγίου Πνεύματος - Παναγιώτης Κατσικερός
«Πεντηκοστήν εορτάζομεν» - Γέρ. Στέφανος των Δανιηλαίων
''Βασιλευ Ουράνιε'' π. Θωμάς Μικραγιαννανίτης
Τας μυστικάς - (Ήχος Πλ.Β) - Κωνσταντίνου Πρίγγου - Χορός Κωνστ/τών υπό Γεωργίου Τσαούση
Μουσικές εκδηλώσεις των Σχολών Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας