Καρκίνος της ουροδόχου κύστης

5 Ιουλίου 2019

Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως είναι ο ένατος συχνότερος στον κόσμο. Στους άνδρες είναι 4 φορές συχνότερος από ότι στις γυναίκες. Το 2012, εκτιμήθηκε ότι 14,1 εκατομύρια άνθρωποι παγκοσμίως έπασχαν από καρκίνο της ουοροδόχου κύστεως, από τους οποίους οι 330.000 αφορούσαν νέες διαγνώσεις. Στην Ευρώπη, η επίπτωση της νόσου είναι 10 έως 29 περιστατικά ανά 100.000 ασθενείς ετησίως και η θνησιμότητα 5 έως 8 περιστατικά ανά 100.000 ασθενείς ετησίως.

Τα αίτια της πρόκλησης του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως δεν έχουν καθοριστεί με ακρίβεια. Πάντως, παράγοντες κινδύνουν που αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισής του είναι:

• Το κάπνισμα. Οι καπνιστές διατρέχουν 2.5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με τους μη καπνιστές. Επιπλέον εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής.

• Η έκθεση σε χημικές ουσίες στο χώρο εργασίας.

• Η μεγάλη ηλικία, διάφορα φάρμακα και μακροχρόνιες λοιμώξεις της ουροδόχου κύστεως.

Συμπτώματα που παρουσιάζονται στους ασθενείς είναι η αιματουρία, η συχνουρία και η επώδυνη ούρηση. Ωστόσο πολλές φορές ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης δεν παρουσιάζει συμπτώματα και μπορεί να εντοπιστεί σε τυχαίους ελέγχους. Επιπλέον, τα συμπτώματά του μπορούν να εμφανιστούν επίσης σε πολλές άλλες παθήσεις. (Καραγιάννης, 2016).

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Καραγιάννης, Α., (2016). Καρκίνος ουροδόχου κύστεως. Στο https://www.euroclinic.gr/article/karkinos-oyrodoxou-kusteos/.