Προσβάσιμη σελίδα

«Εν τη Ερυθρά θαλάσση», Μέλος αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού

Ο Πρωτοψάλτης Ιωάννης Χασανίδης ψάλει το Δογματικό Θεοτοκίον του Εσπερινού  του πλάγιου α’ ήχου «Εν τη Ερυθρά θαλάσση», σε μέλος αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Εκδήλωση προς τιμήν του Ιεροψάλτη Νικόλαου Παπασάββα
Σεμινάριο Τυπικού των Ακολουθιών της Λατρείας της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Πρόγραμμα)
Εγγραφές στις Σχολές Βυζαντινής Μουσικής και Βυζαντινής Αγιογραφίας της Ι.Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας
Πέτρος Μανουήλ Εφέσιος, ο Πρωτοψάλτης, διδάσκαλος της Ψαλτικής, μελοποιός, πρωτοπόρος της ψαλτικής τυπογραφίας († 1840)
Λειτουργικά «τα προς Τιμωνίδη», ήχ. δ΄