Προσβάσιμη σελίδα

«Εν τη Ερυθρά θαλάσση», Μέλος αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού

Ο Πρωτοψάλτης Ιωάννης Χασανίδης ψάλει το Δογματικό Θεοτοκίον του Εσπερινού  του πλάγιου α’ ήχου «Εν τη Ερυθρά θαλάσση», σε μέλος αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Ο βιβλικός χαρακτήρας της ορθόδοξης λατρείας
«Πάσχα ιερόν», Στιχηρά του Πάσχα (Χορός Ψαλτών « Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης»)
«Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς» Ωδή στ΄- Καταβασίες του Πάσχα
«Αναστάσεως ημέρα», Καταβασία του Πάσχα, ήχ. α΄ (Γέρ. Δανιήλ Δανηιλαίος)
Τροπάριον της Κασσιανής (Γορτύνης Μακάριος)