Προσβάσιμη σελίδα

«Ψυχή μου, ψυχή μου, ανάστα, τι καθεύδεις» (κοντάκιον του Μεγάλου Κανόνος)

Από ηχογράφηση συναυλίας της Ελληνικής Βυζαντινής Χορωδίας στην Πάτρα στις ‎03-11-2006. Το μέλος του Κων/νου Πρίγγου ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Αλίμου κ. Παναγιώτης Κουτράς.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Εκκλησιαστικοί Ύμνοι από την Κυριακή των Μυροφόρων (Οι Καλοφωνάρηδες)
Πανηγυρικός Εσπερινός Αγίου Αχιλλίου Λάρισας
«Αυτός που γλύτωσε απ’ το καμίνι της φωτιάς τα τρία παιδιά»
«Διαχρονικότητα και αξία της Ελληνικής Πατρώας Εκκλησιαστικής Μουσικής»
Αναβαθμοί α΄ ήχου - Χρήστος Χαλκιάς