Προσβάσιμη σελίδα

Ύμνοι της Κυριακής των Αγίων Πατέρων (Οι Καλοφωνάρηδες)

Σώμα Χριστού μεταλάβετε… Μια πρόσκληση-πρόκληση για γεύση πηγής αθανάτου. Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός «Οι Καλοφωνάρηδες» σε διδασκαλία-διεύθυνση του Γιώργου Ρεμούνδου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, Βυζαντινούς εκκλησιαστικούς ύμνους του Πάσχα και του Πεντηκοσταρίου.

Εκ γαστρός ετέχθη προ εωσφόρου: Στιχηρόν Προσόμοιον του Εσπερινού των Αγίων Πατέρων, ήχος πλ. του β΄ τετράφωνος.

Όλην συγκροτήσαντες, την της ψυχής επιστήμην: Στιχηρόν Προσόμοιον των Αίνων της ως άνω εορτής σε μέλος Π. Βυζαντίου, ήχος πλ. του β΄ τετράφωνος.

Των αγίων Πατέρων ο χορός: Το Δοξαστικόν των Αίνων της ως άνω εορτής σε μέλος Κων/νου Πρωτοψ., ήχος πλάγιος του δ΄.

Υπερδεδοξασμένος ει, Χριστέ ο Θεός ημών: Το Απολυτίκιον της ως άνω εορτής, ήχος πλ. του δ΄ τρίφωνος.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Ἀνύμφευτε Παρθένε, πόθεν ἥκεις;», Προεόρτιο Θεοτοκίον (Χορός Αγιορειτών)
«Ορθοδοξίας οδηγέ», Απολυτίκιον αγ. Ιωάννη Δαμασκηνού (Χορός Σιμωνοπετριτών)
Αγ. Ιωάννης ο Δαμασκηνός: Η πρώτη πηγή της βυζαντινής μουσικής
Χερουβικόν Χαρ. Παπανικολάου, ήχ. δ΄«άγια» (Δανιηλαίοι-Θωμάδες)