Άγιος Κοσμάς Αιτωλός: Οι παπάδες είναι ανώτεροι από τους βασιλείς και από τους αγγέλους!

11 Οκτωβρίου 2020

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, με σκηνές του μαρτυρίου του. Φορητή εικόνα Ι.Κ. Αγίας Άννης – Καρυών (19ος αι.). Από το βιβλίο «Οι Άγιοι του Αγίου Όρους» του Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου (εκδ. Μυγδονία)

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Να απέχετε, αδελφοί μου, οι κοσμικοί να μην κατηγοράτε τους παπάδες σας, να μην τους υβρίζετε και να μην τους παραμελήτε, διατί βάνετε φωτιά και καίεστε, διατί οι παπάδες είναι ανώτεροι και από βασιλείς, ανώτεροι και από τους αγγέλους.

Εγώ, αδελφοί μου, η γνώμη μου έτσι με λέγει να κάμω· εάν απαντήσω ένα παπά και ένα βασιλέα, με φαίνεται εύλογον όπως τον παπά να βάλω να καθίση ανώτερα από τον βασιλέα.

Και αν απαντήσω ένα παπά και ένα άγγελον, πρωτύτερα θε να χαιρετήσω τον παπά παρά τον άγγελον, διατί, αδελφοί μου, είναι ανώτερος και από την αγίαν Τράπεζαν, ανώτερος και από το άγιον Ποτήριον, διατί το άγιον Ποτήριον είναι άψυχον, μα ο ιερεύς μεταλαμβάνει τα Άχραντα Μυστήρια καθ’ εκάστην ημέραν, το τίμιον Σώμα και Αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού.

Εγώ, αδελφοί μου, δεν έχω καμίαν κατηγορίαν να κάμω των παπάδων, διατί είναι παπάδες και έχουν τον Χριστόν όπου τους παιδεύει και ό,τι σφάλμα κάμουν οι παπάδες έχει ο Χριστός μας ράβδον σιδερένιαν διά αυτούς.

 

Από το βιβλίο του Ιωάννη Μενούνου, «Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχές και Βιογραφία», εκδόσεις Τήνος.