Γέροντας Ευμένιος: Μία ρανίδα του δεσποτικού αίματος φτάνει να ξεπλύνη όλες τις αμαρτίες του κόσμου!

23 Οκτωβρίου 2020

Ο Γέροντας, Αρχιμανδρίτης, π. Ευγένιος Σαριδάκης (1931-1999).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Αδελφέ μου εν Χριστώ […], ο Χριστός μας ο κάλλει ωραίος παρά πάντας τους υιούς των ανθρώπων, έχει ανοικτάς τας παναγίας Του αγκάλας και δέχεται όλους τους ανθρώπους, διότι ολόκληρος ο ουρανός χαίρει και πανηγυρίζει, όταν ένας άνθρωπος μετανοήση, μισήση την αμαρτίαν και πλησιάση τον Θεόν.

Διότι ο Χριστός μας, όταν ήλθε στην γη με τελώνες και πόρνες και αμαρτωλούς έσθιε και εδειπνούσε και ο πρώτος, που εισήλθεν εις τον παράδεισον, ήτο ο μετανοήσας επάνω εις τον σταυρόν ληστής.

Ο Χριστός μας δεν μισεί τους αμαρτωλούς, διότι μετανοούμε και μας σώζει. Αλλά μισεί τους θεομπαίκτες και τους υποκριτάς, που έξωθεν φορούν τον μανδύα του προβάτου και έσωθεν είναι λύκοι άρπαγες.

Μία ρανίδα του δεσποτικού αίματος, αδελφέ μου φτάνει να ξεπλύνη όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Και εμείς λοιπόν αδελφέ μου, αν μπορούμε να εξομολογούμεθα και να κοινωνούμε, έστω και μια φορά τον μήνα, πάρα πολύ θα ωφεληθούμε ψυχικώς.

 

Από το βιβλίο του Μοναχού, π. Σίμωνος, “Πατήρ Ευμένιος, Ο ποιμήν ο καλός και ο θαυματουργός”.