Αββά Κασσιανού: Οι δωρεές του Θεού για την ευόδωση του πνευματικού μας αγώνα

18 Απριλίου 2021

Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αββά Κασσιανό. Με τον Πρωτοπρεσβύτερο Ματθαίο Χάλαρη.