Προσβάσιμη σελίδα

«Χαίροις ο ζωηφόρος Σταυρός», ήχ. πλ. α΄ (Χορός Δανιηλαίων)

Χοροί των Δανιηλαίων και Καρακαλληνών πατέρων ψάλλουν τα απόστιχα του εσπερινού του Σταυρού σε αργό ειρμολογικό μέλος. Πρόκειται για μέλος έρρυθμο και χαρμόσυνο άμεσα συνυφασμένο με τα αισθήματα χαρμολύπης που πηγάζουν από την σταυροαναστάσιμη εορτή.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Δοξολογία Π. Λαμπαδαρίου, ήχος δ΄«άγια» (Χορός Δανιηλαίων)
«...διά φωνῶν σημαντικῶν καί ἀσημάντων: τά Κρατήματα τῆς Ψαλτικῆς»
«Ο  Θεός έσχισε το χειρόγαφο του χρέους»
«Δεῦτε ἐργασώμεθα», Ιδιόμελο Δ΄Κυριακής Νηστειών (Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος)
Τι σημαίνει ο δικός μας σταυρός;