Γνωρίζουμε ποια ήταν «η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή» ;

maria-magdalena

Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.