Προσβάσιμη σελίδα

«Άλαλα τα χείλη», ήχ. πλ.δ΄ (Δημ. Γαλάνης)

Ο Δημήτριος Γαλάνης ψάλει το Μεγαλυνάριο «Άλαλα τα χείλη» όπως ψάλλεται στους Παρακλητικούς Κανόνες όταν ο Αρχιερέας κατεβαίνει να προσκυνήσει την εικόνα της Θεοτόκου.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Μυστικῶς εἶ Θεοτόκε παράδεισος», Παρθενίου Βατοπαιδινού (Χορός Βατοπαιδινός)
«Κύριε εκέκραξα», ήχ. δ΄«άγια», Ιακώβου Πρωτοψάλτου (Ιωάν. Χασανίδης)
Η διεύθυνση του βυζαντινού χορού ως αποτύπωση της προφορικότητας-παρασήμανσης
Ύμνοι Τιμίου Σταυρού-Χαρ. Ταλιαδώρος