Εμφάνιση του αγίου Σάββα και η καντήλα που έμεινε αναμμένη 18 χρόνια!

2 Σεπτεμβρίου 2021

Άγιος Σάββας της Καλύμνου (1862-1947). (Φωτογραφία Αγιορειτική Φωτοθήκη).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

[Αφήγηση Γερόντισσας Φιλοθέης, Καθηγουμένης Ιεράς Μονής  Αγίων Πάντων Καλύμνου]:

Έγιναν τα θεμέλια του μοναστηρίου (σ.σ. του ναού) των αγίων Ταξιαρχών. Ο άγιος την είχε θεμελιώσει επ’ ονόματι των Ταξιαρχών. Ο Δεσπότης ήλθε να βάλη θεμέλιον και μας είπε ότι θα θεμελιώση τον ναόν επ’ ονόματι του ιερού Χρυσοστόμου.

Εγώ αντιστάθηκα, διότι είχε τα θεμέλια ο άγιος Σάββας επ’ ονόματι των αγίων Ταξιαρχών.

Πέσαμε οι αδελφές στις προσευχές, να μας φανέρωση ο άγιος τι να κάνωμε.

Ένα βράδυ παρουσιάσθηκε πάλιν με τους ίδιους ιερείς που είχα ξαναδή. Έφθασε μέχρι τον τάφον του. Εγώ μόλις τους είδα είπα:
– Πάτερ μου Σάββα, ο Θεός που σ’ έφερε, λύσε μας το ζήτημα. Τί πρέπει να γίνη;
– Ε! παιδί μου, όλα καλά και ευλογημένα. Πείθεσθε, πείθεσθε, πείθεσθε, και σταυρώνει τρεις φορές την εκκλησία και τον έχασα.

Ήλθεν ο Δεσπότης και του έδωσα άδεια και έκανε τον Χρυσόστομο. Άμα χαλάσαμε το θεμέλιον βρήκαμε την κανδήλα που είχε ο άγιος αναμμένη. Θαυμάσαμε, διότι η κανδήλα ήταν αναμμένη 18 ολόκληρα χρόνια!

Την κανδήλα των αγίων Ταξιαρχών την έβαλε ο ίδιος ο άγιος Σάββας προ 18 ετών και τώρα ο ίδιος πάλιν ο μάστορας που ειργάσθη με τον άγιον Σάββα ευρήκε την κανδήλα αναμμένη. Τώρα βάλαμε και την άλλην κανδήλα για τον άγιον Χρυσόστομο. Ο μάστορας αυτός λέγεται Μιχαήλ Τσερκάκης.

 

Απόσπασμα από το βιβλίο ο «Άγιος Σάββας ο εν Καλύμνω», έκδοση Ιεράς Μονής Αγίων Πάντων Καλύμνου.