Αββά Ιωσήφ: Η διακριτική παρέκκλιση από την αλήθεια

22 Νοεμβρίου 2021

Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αββά Κασσιανό. Με τον Πρωτοπρεσβύτερο Ματθαίο Χάλαρη.