Προσβάσιμη σελίδα

«Τήν παγκόσμιον δόξαν», ήχ. α Κυριάκου Κουλιδά (Πρωτοψ. Ιωάννης Λιάκος)

Ο Ιωάννης Λιάκος, Πρωτοψάλτης της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης και Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ ερμηνεύει το Δογματικό Θεοτοκίο του Α΄ήχου «Τήν παγκόσμιον δόξαν» σε μέλος Κυριάκου Κουλιδά. Πρόκειτα για μέλος που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της Μουσικολογικής Εσπερίδας με θέμα: «Η εισαγωγή του νέου στιχηραρίου στην ιστορία της   εκκλησιαστικής μελοποιίας τον 18ο αιώνα»

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Λόγος και Μέλος: Άγιος Αθανάσιος ο εν Άθω - Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ
Χερουβικόν Μισαήλ Μισαηλίδη ήχ. β΄ (Πρωτοψ. Νικόλαος Στάθης)
«Ποίων εὐφημιῶν ἔπαινον», Στιχηρό Εσπερινού οσ. Αθανασίου Αθωνίτου (Χορός Αγιορειτών)
Λόγος και Μέλος: Άγιος Αθανάσιος ο εν Άθω - Εργαστήρι Ψαλτικής
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής Γ΄ Ματθαίου (03/07/2022)