«Αι γενεαί πάσαι, μακαρίζομέν Σε». ήχ. α΄ (Χορός Αγιορειτών)

xoros1

Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.