Προσβάσιμη σελίδα

Δοξολογία Γεωργίου Βιολάκη, ήχ. πλ. α΄ (Χορός Αγιορειτών)

Χορός Αγιορειτών πατέρων ψάλει την αργή Δοξολογία σε μέλος Γ. Βιολάκη και ήχο πλ. α΄(πεντάφωνο). Πρόκειται για πάντερπνο άκουσμα και για συνηθισμένο μέλος στις αγιορειτικές αγρυπνίες και πανηγύρεις. Ο Γεώργιος Βιολάκης διέπρεψε από το 1875 ως Πρωτοψάλτης της Μεγάλης Εκκλησίας και ως Μουσικοδιδάσκαλος. Εξέδωσε το πληρέστερον και δεδιορθωμένον ενοριακό Τυπικόν, το ο οποίο τηρείται έως σήμερον. Άφησε πίσω του ελάχιστα μαθήματα μεταξύ των οποίων δυο έρρυθμες δοξολογίες σε πλ.α’ και πλ. β΄, οι οποίες βρήκαν σταθερή θέση στις επιλογές των ψαλτών.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Λόγος και Μέλος: Χιλιετηρίς Ι.Μ. Ξενοφώντος (Α΄)
Τα οκτώ τροπάρια της Καταβασίας της Υπαπαντής
Λόγος και Μέλος: «Χαίροις Ιεραρχών η Τριάς»
«Φανερών σεαυτόν», Εωθινόν ΙΑ' ήχ. πλ. δ' (τ. Άρχων Πρωτοψ. Λεωνίδας Αστέρης)
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου, Εωθινόν ΙΑ', Ήχος πλ. δ' (29/01/2023)