Προσβάσιμη σελίδα

«Κατευθυνθήτω» Προηγιασμένης, ήχ. πλ. β΄ (Ματθαίος Τσαμκιράνης)

Ένας από τους ωραιότερους ύμνους της Προηγιασμένης Λειτουργίας είναι ο ύμνος «Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον σου…». Συνδέεται με την ευλογία του λαού με τη σχετική εκφώνηση «φώς Χριστού φαίνει πάσι» και το Παλαιοδιαθηκικό ανάγνωσμα από τη Γένεση. 

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Έφριξε γη» Π. Χαλάτζογλου, ήχ. πλ. α' (Χαρίλαος Ταλιαδώρος)
Μανόλης Χατζηγιακουμής: ο φίλος της γλώσσας και της Οκταηχίας
Ακολουθία Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου
«Μή προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς», Ιδιόμελον Τελώνου και Φαρισαίου (Λ. Πετρίδης)