Προσβάσιμη σελίδα

«Κατευθυνθήτω» Προηγιασμένης, ήχ. πλ. β΄ (Ματθαίος Τσαμκιράνης)

Ένας από τους ωραιότερους ύμνους της Προηγιασμένης Λειτουργίας είναι ο ύμνος «Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον σου…». Συνδέεται με την ευλογία του λαού με τη σχετική εκφώνηση «φώς Χριστού φαίνει πάσι» και το Παλαιοδιαθηκικό ανάγνωσμα από τη Γένεση. 

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής της Πεντηκοστής (03/06/2023)
«Κεραυνός εν αιθρία» ο αδόκητος χαμός του Δημήτρη Μπαλαγεώργου
«Ενωμένοι και αγαπημένοι να υμνούμε και να δοξολογούμε τον Πανάγιο Πνεύμα»
Λόγος και Μέλος: Αντώνιος Αλυγιζάκης 1946-2023 (Γ΄)
Μουσικές Φυλλάδες Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής (03/06/2023)