Προσβάσιμη σελίδα

«Ο μέγας στρατηγός» ήχ. α΄ Κάθισμα Ευαγγελισμού (Βατοπαιδινός Χορός)

Ο Βατοπαιδινός Χορός ψάλει το Κάθισμα «Ο μέγας στρατηγός»  σε ήχο α΄από την ακολουθία του Όρθρου της εορτής του Ευαγγελισμού. Το μέλος όπως το έψαλλαν οι Κολυβάδες μοναχοί της Μονής του Ευαγγελισμού της Σκιάθου, κατέγραψε και διέσωσε ο λόγιος οικονόμος και αρχιερατικός επίτροπος Σκιάθου Γεώργιος Ρήγας, στο βιβλίο του Μελωδήματα Σκιάθου.

«Ὁ μέγας Στρατηγός, τῶν ἀΰλων ταγμάτων, εἰς πόλιν Ναζαρέτ, ἐπιστὰς Βασιλέα, μηνύει σοι Ἄχραντε, τῶν αἰώνων καὶ Κύριον· Χαῖρε, λέγων σοι, Εὐλογημένη Μαρία, ἀκατάληπτον, καὶ ἀνερμήνευτον θαῦμα, βροτῶν ἡ ἀνάκλησις.»

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Εξομολογείσθε», μέλος αγιορειτικόν (Εργαστήρι Παρασημαντικής)
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής των Μυροφόρων (19/05/2024)
«Τρισάγιον», Κυριακού Ιωαννίδου του «Καλογήρου» (Γέρ. Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης-Λυκ. Αγγελόπουλος)
«Αυτός που συντρίβει τους πολέμιους με το γερό του χέρι»
Λόγος και Μέλος: Κανόνες & Καταβασίες (Γ')