Προσβάσιμη σελίδα

Δοξαστικό Γ΄ Ευρέσεως Τιμίας Κάρας αγ. Ιωάννου Προδρόμου (Ι. Χασανίδης)

Ο Ιωάννης Χασανίδης ψάλει το Δοξαστικό του Εσπερινού της μνήμης της  Γ’ Εύρεσις τής Τιμίας κεφαλής τού Προδρόμου. Πρόκειται για ηχογράφηση που έγινε στο Καθολικό της Μονής Βατοπαιδίου στις 24/5/2018. Το μέλος είναι λιτό και κατανυκτικό όπως αρμόζει στις αγιορείτικες ακολουθίες.

Δοξαστικόν,  Ἦχος πλ. β’ 

«Θησαυρός ἐνθέων δωρεῶν, ἡ θεοφρούρητος Κάρα σου Πρόδρομε, ἐκ τῶν τῆς γῆς λαγόνων ἀνέτειλεν, ἣν ἡμεῖς πιστῶς ἀρυόμενοι, καὶ προσκυνοῦντες ἔνδοξε, πλουτοῦμεν διά σοῦ, Χριστοῦ Βαπτιστά, θαυμάτων τά παράδοξα, καί τῶν πταισμάτων τήν συγχώρησιν.»

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής της Πεντηκοστής (03/06/2023)
«Κεραυνός εν αιθρία» ο αδόκητος χαμός του Δημήτρη Μπαλαγεώργου
«Ενωμένοι και αγαπημένοι να υμνούμε και να δοξολογούμε τον Πανάγιο Πνεύμα»
Λόγος και Μέλος: Αντώνιος Αλυγιζάκης 1946-2023 (Γ΄)
Μουσικές Φυλλάδες Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής (03/06/2023)