Η Παναγία εμποδίζει αιρετική να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο!

14 Ιουνίου 2023

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Θαύμα της Θεοτόκου στην αιρετική Κοσμιανή

 

Μας διηγήθηκε ο Αναστάσιος, ο πρεσβύτερος και θησαυροφύλακας του ναού της αγίας του Χριστού Αναστάσεως, ότι, όταν ήρθε η Κοσμιανή, η γυναίκα του πατρικίου* Γερμανού, θέλησε μια άγια Κυριακή νύχτα να προσκυνήσει μόνη το άγιο και ζωοποιό μνήμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του αληθινού Θεού.

Και καθώς πλησίαζε το ιερό, τη συνάντησε οφθαλμοφανώς η άγια Θεοτόκος μαζί με άλλες γυναίκες και είπε:
«Μια και δεν είσαι από μας, δεν μπαίνεις εδώ μέσα, γιατί δεν είσαι δική μας» (ανήκε στην αίρεση του Σεβήρου του Ακέφαλου).

Αυτή όμως την παρακαλεί πολύ να της επιτραπει η είσοδος.

Της αποκρίθηκε η Θεοτόκος και είπε:
«Σε βεβαιώνω, γυναίκα, δεν θα μπεις εδώ μέσα, μέχρι που να έρθεις σε μυστηριακή κοινωνία με μας».

Αυτή, επειδή κατάλαβε ότι εμποδίζεται να μπει, επειδή είναι αιρετική, και ότι, αν δεν προσέλθει στην άγια καθολική και αποστολική Εκκλησία του Χριστού του Θεού μας, δεν μπαίνει, κάλεσε ευθύς το διάκονο· κι όταν ήρθε το άγιο ποτήριο, μετάλαβε το άγιο σώμα και αίμα του μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού- κι έτσι αξιώθηκε να προσκυνήσει ανεμπόδιστα το άγιο και ζωοποιό μνήμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

* Πατρίκιος: Τιμητικός τίτλος ισόβιος, αλλά όχι κληρονομικός, που απόνεμαν οι ρωμαίοι αυτοκράτορες σε ανώτατους άρχοντες.

 

Από το βιβλίο, «Λειμωνάριον», έκδοση Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Μοναχού Θεολόγου.