Κυριακή Δ’ Οικουμενικής Συνόδου: Να γίνουμε οι φωτεινοί οδοδείκτες στην Εκκλησία

15 Ιουλίου 2023

Tην Κυριακή μετά την εορτή της Αγίας Ευφημίας, όρισαν οι Άγιοι Πατέρες να εορτάζουμε την μνήμη των 630 πατέρων της εν Χαλκηδόνι Δ’ Οικουμενικής Συνόδου. Αγωνίστηκαν ενάντια στις αιρέσεις εκείνης της εποχής, για να υπερνικήσει, και πάλι, η ορθόδοξη διδασκαλία στην Εκκλησία.

Ο Χριστός, διά του ευαγγελιστή Ματθαίου, χαρακτηρίζει όλους τους πατέρες που υπερασπίστηκαν το ορθόδοξο δόγμα ως «φως του κόσμου» (Μτ. 5, 14). Ήταν το φως που φώτισε τον κόσμο. Ήταν οι φωτεινοί διδάσκαλοι του κόσμου και της Εκκλησίας.

Όμως, το «φως του κόσμου» καλούμαστε να γίνουμε και εμείς. Μάς καλεί ο Χριστός να ακολουθήσουμε όλους αυτούς τους θεοφόρους Πατέρες και να γίνουμε οι φωτεινοί οδοδείκτες μέσα στην κοινωνία, όπου θα φωτίσουμε και άλλους ανθρώπους.

Πώς, όμως, θα φωτίσουμε τους άλλους ανθρώπους;

Με το παράδειγμά μας.

Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να γίνουμε φως για τους άλλους.

Ο λόγος;

Ο λόγος είναι ότι εμείς δεν ζούμε χριστιανική ζωή. Δεν ζούμε τη ζωή που θέλει ο Χριστός. Δεν ζούμε, σύμφωνα με τις εντολές Του. Γι’ αυτό είναι δύσκολο. Δεν ζούμε ταπεινή ζωή, αλλά εγωιστική ζωή.

Όταν είμαστε άδειοι εμείς, τι να δώσουμε στους άλλους ανθρώπους;

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, μάς προτρέπει: «Καθαρθήναι δει πρώτον, είτα καθάραι· σοφισθήναι, και είτα σοφίσαι· γενέσθαι φως, και φωτίσαι· εγγίσαι Θεώ, και προσαγαγείν άλλους· αγιασθήναι, και αγιάσθαι».

Πρώτα να αλλάξουμε εμείς και μετά τους άλλους. Αλλά εμείς, θέλουμε το αντίθετο· να αλλάξουν όλοι οι άλλοι και όχι εμείς.

Στην προς Ρωμαίους επιστολή, ο Απόστολος των Εθνών, Παύλος, αναφέρει ότι: «Τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι᾿ ἡμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι» (Ρωμ. 2.24). Εμείς γινόμαστε η αιτία να υβρίζεται το όνομα του Θεού, με την άσωτη ζωή μας. Αν δούμε, σήμερα, αυτούς που βρίζουν το όνομα του Χριστού, είναι γιατί εμείς τους δώσαμε λαβές για σχόλια να κρίνουν το Θεό.

Ας μάς φωτίσουν οι Άγιοι Πατέρες και να γίνουμε το φως του κόσμου, για να φωτίσουμε, πρώτα, τη δική μας ζωή και ύστερα να φωτίσουμε και τον κόσμο.