Ο άγιος και ένδοξος Προφήτης Ηλίας

20 Ιουλίου 2023

Ο μακαριστός Γέρων Γεώργιος Γρηγοριάτης μιλάει για τον άγιο και ένδοξο Προφήτη Ηλία, ο οποίος δεν ακολούθησε τους πολλούς ασεβείς, αλλά έμεινε ακλόνητος στην πατρώα πίστη και ευσέβεια και ανεδείχθη μέγας ενώπιον του Θεού, ένα φωτεινό παράδειγμα αντίστασης στην γενική αποστασία της εποχής του.