Προσβάσιμη σελίδα

«Φανερών σεαυτόν», Εωθινόν ΙΑ’ ήχ. πλ. δ’ (τ. Άρχων Πρωτοψ. Λεωνίδας Αστέρης)

Ακούστε τον τ. Άρχοντα Πρωτοψάλτη Λεωνίδα Αστέρη να ψάλει το ΙΑ’ Εωθινό Ιδιόμελο. Αναμφίβολα ο Λεωνίδας Αστέρης άφησε πίσω του ανεκτίμητης ιστορικής σημασίας ερμηνείες, άκρως αριστουργηματικές με βάθος και ένταση, ποτίζοντας το μεγάλο δένδρο της πατριαρχικής παραδόσεως με το πηγαίο του χάρισμα.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής Αγ. Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου (14/07/2024)
Ο διακό-Διονύσιος Φιρφιρής διδάσκει το «Κατευθυνθήτω» σε ήχ. δ΄ (Ιωάννου Πρωτοψάλτου)
Λόγος και Μέλος: «Χαίροις Μετεώρων ο μελισσών» - Τρίκκης Μελωδοί (Β')
Λόγος και Μέλος: «Χαίροις Μετεώρων ο μελισσών» - Τρίκκης Μελωδοί (Α')
Λόγος και Μέλος: Μνήμη Δημητρίου Μπαλαγεώργου (Β΄)