Προσβάσιμη σελίδα

«Φανερών σεαυτόν», Εωθινόν ΙΑ’ ήχ. πλ. δ’ (τ. Άρχων Πρωτοψ. Λεωνίδας Αστέρης)

Ακούστε τον τ. Άρχοντα Πρωτοψάλτη Λεωνίδα Αστέρη να ψάλει το ΙΑ’ Εωθινό Ιδιόμελο. Αναμφίβολα ο Λεωνίδας Αστέρης άφησε πίσω του ανεκτίμητης ιστορικής σημασίας ερμηνείες, άκρως αριστουργηματικές με βάθος και ένταση, ποτίζοντας το μεγάλο δένδρο της πατριαρχικής παραδόσεως με το πηγαίο του χάρισμα.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Δοξολογία Κοσμά Μαδυτινού ήχ. πλ. α΄ (Γέρ. Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης)
Μουσικές Φυλλάδες Αγ. Βαρβάρας (04/12/2023)
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής ΙΔ’ Λουκά (03/12/2023)
Λόγος και Μέλος: Κήρυξ της Πίστεως, Υπηρέτης του Λόγου
Μουσικές Φυλλάδες Αγ. Ανδρέα του Πρωτοκλήτου (30/11/2023)