Άγιος Σωζόμενος: «Μη δεχθής να σου κόψουν το πόδι. Θα σε θεραπεύσω εγώ διά της χάριτος του Χριστού!

20 Νοεμβρίου 2023

Ο άγιος Σωζόμενος. Τοιχογραφία από τον ναό του αγίου Νικολάου της Στέγης (Κύπρος).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

 

Το τελευταίον γνωστόν θαύμα του Αγίου Σωζομένου έγινε μερικά χρόνια πριν την τουρκικήν επιδρομήν του 1974 και έχει ως ακολούθως:

Κάποιος ευσεβής χριστιανός ευλαβούμενος τον Άγιον αυτόν, έτυχε να ανοιχθή πληγή εις το ένα του πόδι η οποία προκλήθηκεν από μόλυνσιν, την ονομαζομένην με το κυπριακόν γλωσσικόν ιδίωμα λυμπουρκά (μυρμηγκιά).

Γύρισε πολλούς γιατρούς σε πολλές χώρες του κόσμου.

Αποτέλεσμα μηδέν· και στενοχωρημένος, ευρισκόμενος στο κρεβάτι του πόνου στην Αγγλία και επειδή του είπαν οι γιατροί: «άλλη θεραπεία δεν υπάρχει από του να κοπή το πόδι σου για να γλυτώση η ζωή σου», άρχισε να παρακαλή τον Όσιον για να βρη διέξοδον από το αδιέξοδο που βρέθηκε.

Στην απελπισίαν του φώναξε:
«Θεέ μου βοήθα με Άγιε Σωζόμενε σώσε με».

Τον πήρε μετά ελαφριά υπνηλία και βλέπει έναν άνδρα γηραιόν και σεβάσμιον να τον πλησιάζει και να του λέγη:
«Τι έχεις άνθρωπε του Θεού και βρίσκεσαι ξαπλωμένος και στενοχωρημένος»;

Ο δε ασθενής του έδειξε το πόδι του και του είπε:
«Να τι έχω».

Ο δε Άγιος του είπε:
«Τι σου είπαν οι γιατροί»;

Ο δε ασθενής του απάντησε:
«Θέλουν να κόψουν το πόδι μου».

Ο δε Άγιος του είπε:
«Μη δεχθής. Θα σε θεραπεύσω εγώ διά της χάριτος του Χριστού. Δεν θέλω τίποτε άλλο μόνο να μου κάμνης την γιορτή μου».

Και αφού τον σταύρωσε στο πόδι τον εθεράπευσε και αμέσως έγινεν άφαντος.

Όταν εξύπνησεν ο ασθενής πραγματικά βρέθηκε το πόδι του θεραπευμένο.

Από τότε μέχρι που πέθανε έκαμνε κατ’ έτος την γιορτήν του Αγίου στις 7 Αυγούστου. Το όνομα του θεραπευθέντος είναι Κ.Κ.* από τον Δαυλόν Αμμοχώστου.

Η μνήμη του Όσιου Σωζομένου του εν Καρπασία εορτάζεται στις 20 Νοεμβρίου.

Ολόκληρο το ονοματεπώνυμο του θεραπευθέντος είναι γραμμένο στο πιο κάτω βιβλίο.

 

Απόσπασμα από το βιβλίο του Μοναχού Βλασίου Σταυροβουνιώτου, «Πατερικόν της νήσου Κύπρου, (Άγιοι Ασκητές και Σπήλαια της Κύπρου)», γ’ έκδοση, Θεσσαλονίκη.