Αναγόρευση διεθνώς διακεκριμένης Ελληνίδος ερευνήτριας σε επίτιμη διδακτόρισσα του τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ.

16 Δεκεμβρίου 2023