Προσβάσιμη σελίδα

«Ώσπερ αλάβαστρον πλήρες», Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ιδιόμελο αγ. Χαραλάμπους (Γέρ. Θωμάς Μικραγιαννανίτης)

Ο Γέρ. Θωμάς Μικραγιαννανίτης με τον Βατοπαιδινό Χορό ψάλουν το Δοξαστικό των αίνων Αγίου Χαραλάμπους σε αργό στιχηραρικό μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου και ήχο πλ.α΄.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Μή προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς», Ιδιόμελον Τελώνου και Φαρισαίου (Λ. Πετρίδης)
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου (25/02/2024)
«Η ευχαριστήρια Ωδή που έψαλλαν οι Ισραηλίτες αμέσως μετά από τη διάβαση της Ερυθράς θάλασσας»
Λόγος και Μέλος: Ελληνορουμανικές Ψαλτικές Συμπράξεις (Δ')
«Παντοκράτωρ Κύριε», Ιδιόμελον Τελώνου και Φαρισαίου