Προσβάσιμη σελίδα

«Απεστάλη εξ ουρανού», Δοξαστικόν Ευαγγελισμού Οκτάηχον-Ματθαίου Βατοπαιδινού (Βατοπαιδινός Χορός)

Η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι Δεσποτικοθεομητορική εορτή. Αυτό σημαίνει ότι είναι Δεσποτική επειδή αναφέρεται στον Δεσπότη Χριστό, ο οποίος συνελήφθη στην γαστέρα της Θεοτόκου, και θεομητορική εορτή επειδή αναφέρεται στο πρόσωπο εκείνο που συνετέλεσε στην σύλληψη και την ενανθρώπηση του Λόγου του Θεού, δηλαδή την Παναγία.

Στο Άγιον Όρος αυτή την πρώτη από τις Δεσποτικές εορτές την τιμούν ιδιαιτέρως στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, καθώς είναι αφιερωμένο το Καθολικό στο γεγονός του Ευαγγελισμού. Μεγάλοι βατοπαιδινοί μαΐστορες μελοποίησαν τα τροπάρια της εορτής σε ύφος πανηγυρικό και μεγαλοπρεπές, ως αρμόζει στο μέγεθος της εορτής. Απ αυτές τις συνθέσεις ξεχωρίζουν εκείνες του Ματθαίου του Βατοπαιδινού (1774-1849), μαθητού των Τριών διδασκάλων της Νέας Μεθόδου, καλλιγράφου, κωδικογράφου, εξηγητού της σημειογραφίας, μελοποιού και διδασκάλου της ψαλτικής.

«Ἀπεστάλη ἐξ οὐρανοῦ Γαβριήλ ὁ Ἀρχάγγελος», Δοξαστικό τού Εσπερινού της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ήχ. πλ. β΄

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Λόγος και Μέλος: Απόδοση του Πάσχα - Βυζαντινή Πάτμος
Λόγος και Μέλος: Κυριακή του Τυφλού - Χ. Ταλιαδώρος-Θ. Καπαρός 1966 (Β΄)
«Χριστός ανέστη», μέλος αργόν «αγιορειτικόν» (Γέρ. Αντύπας Αγιορείτης)
«Θείω καλυφθείς», Καταβασίες Πεντηκοστής (Λ. Αστέρης-Βασ. Εμμανουηλίδης).
Λόγος και Μέλος: Κυριακή του Τυφλου - Χ. Ταλιαδώρος-Θ. Καπαρός 1966 (Α΄)