Προσβάσιμη σελίδα

Πεντηκοστάρια Ιδιόμελα του Τριωδίου (Άρχων Μουσικοδιδάσκαλος Δημ. Παϊκόπουλος)

Ο Άρχων Μουσικοδιδάσκαλος Δημοσθένης Παϊκόπουλος ερμηνεύει τα περίφημα Πεντηκοστάρια Ιδιόμελα της Μ. Τεσσαρακοστής με τα οποία ανοίγει το Τριώδιο και τα ακούμε καθ΄ όλη τη διάρκεια της Μ. Τεσσαρακοστής στον Όρθρο των Κυριακών. Η  Εκκλησία μας κρατάει σε εγρήγορση με όλους αυτούς τους ύμνους της μετάνοιας καλώντας μας σε αγώνα και πορεία καθάρσεως και φωτισμού. Το μέλος με ανάλογο ύφος λειτουργεί βοηθητικά στην πορεία αυτή με τις ηχοχρωματικές κινήσεις και έλξεις, τις συγκρατημένες ερμηνευτικές αναλύσεις των μελωδικών θέσεων και πάνω απ όλα το συσταλτικό ήθος των μελωδικών γραμμών, καλλιεργώντας την ησυχία και την κατάνυξη στις καρδιές των προσευχομένων πιστών.

«Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα, ὀρθρίζει γάρ τό πνεῦμά μου, πρός ναόν τόν ἅγιόν σου, ναόν φέρον τοῦ σώματος, ὅλον ἐσπιλωμένον, ἀλλ’ ὡς οἰκτίρμων κάθαρον, εὐσπλάγχνῳ σου ἐλέει». 

«Τά πλήθη τῶν πεπραγμένων μοι δεινῶν, ἐννοῶν ὁ τάλας, τρέμω τήν φοβεράν ἡμέραν τῆς κρίσεως· ἀλλά θαρρῶν εἰς τό ἔλεος τῆς εὐσπλαγχνίας σου, ὡς ὁ Δαυΐδ βοῶ σοι· Ἐλέησόν με ὁ Θεός, κατά τό μέγα σου ἔλεος.»

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Πρόγραμμα «Λατρευτικής Εβδομάδας» (20-27/4/2024)
«Σε αυτόν τον πόλεμο η συμμαχία μας με την Παναγία θα μας εξασφαλίσει τα νικητήρια»
«Ποία άσματα μέλψω»-Ψάλει ο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος (Αγ. Δημήτριος, 20/04/2024)
Λόγος και Μέλος: Η Ανάσταση: Μία ερμηνευτική προσέγγιση - Στ. Ράμφος (Β')
Δοξολογία Νικολάου Χατζησταμάτη, ήχ. πλ. β'