Προσβάσιμη σελίδα για τα άτομα με μερική ή ολική τύφλωση
Α-
Α+
Θεοτόκος

Η Γιορτή της Μητέρας και η Εκκλησία

Θεοτόκος - 14 Μαΐου 2023

Γιορτή της Μητέρας σήμερα και τα απανταχού της γης τέκνα βρίσκουν την ευκαιρία να θυμηθούν και να τιμήσουν τη μητέρα τους. Κοντά σ’ αυτούς και αρκετοί αμφισβητίες που βλέπουν τη θέσπιση της «γιορτής» σαν εκδήλωση εμπορευματοποίησης ή άλλοι που θεωρούν ότι η ιερότητα του προσώπου της μητέρας είναι τέ...

Ο Ακάθιστος Ύμνος

Θεοτόκος - 31 Μαρτίου 2023

Στην επίσημη λειτουργική γλώσσα η ακολουθία αυτή ονομάζεται «Ακάθιστος Ύμνος» ή μονολεκτικά «Ακάθιστος» από την ορθία στάση, που τηρούσαν οι πιστοί καθ᾽ όλη τη διάρκεια της ψαλμωδίας της. Έτσι και με τα λόγια και με τη στάση του σώματος εκφράζεται η τιμή, η ιδιαίτερη ευλάβεια, η ευχαριστία προς εκεί...

«Χαῖρε, ὀσφράδιον τοῦ πάντων Βασιλέως»

Θεοτόκος - 30 Μαρτίου 2023

Αληθινά στολίδια του λόγου αποτελούν πράγματι οι λέξεις και οι φράσεις με τις οποίες ο υμνογράφος του Κανόνος του Ακαθίστου Ύμνου κοσμεί την Παναγία Μητέρα μας: «έμψυχος βίβλος, τράπεζα, Παράδεισος», «ζώσα και άφθονος πηγή», «χώρα ανήροτος» (=ακαλλιέργητος, λόγω της Παρθενίας της), «πύλη και θύρα το...

«Χαῖρε, ἡ πόλις τοῦ Παμβασιλέως»

Θεοτόκος - 24 Μαρτίου 2023

Ανάμεσα στους πολλούς και θαυμαστούς χαιρετισμούς που απευθύνει ο υμνογράφος στην Παναγία μας ένας ξεχωρίζει ιδιαιτέρως για τον συμβολισμό και την σημασία του: «Χαίρε, πόλις του Παμβασιλέως». Ο χαρακτηρισμός της Παναγίας ως «πόλεως του (βασιλέως) Θεού» προέρχεται από τον προφήτη Δαυίδ: «Του ποταμού...

Γαβριήλ εξ ουρανού, το Χαίρε κράζει τη σεμνή…

Θεολογία - Θεοτόκος - 24 Μαρτίου 2023

«Γαβριήλ εξ ουρανού, το Χαίρε κράζει τη σεμνή… » Χαράς ευαγγέλια η σημερινή ημέρα για την Ορθοδοξία. Δεσποτικοθεομητορική εορτή. Δεσποτική επειδή αναφέρεται στον Δεσπότη μας Ιησού Χριστό, ο οποίος συνελήφθη στη γαστέρα της Θεοτόκου. Θεομητορική εορτή για τον λόγο ότι η Παναγία υπούργησε, διαδραμάτι...

«Νέαν ἔδειξεν κτίσιν…»

Θεοτόκος - 17 Μαρτίου 2023

Με την φράση αυτήν ξεκινούν οι Γ’ Χαιρετισμοί στην Υπεραγία Θεοτόκο, την Παναγία Μητέρα μας. Ως προς το περιεχόμενο, οι 12 Οίκοι από το Ν έως το Ω, η Γ’ δηλαδή και η Δ’ Στάση των Χαιρετισμών, αναφέρονται στο κοσμοσωτήριο έργο της Ενσαρκώσεως του Κυρίου και στην μεγάλη βοήθεια που προσφέρει η Θεοτόκο...

Ο λόγος του Αρχαγγέλλου και ο αντίλογος της Θεοτόκου

Θεία Λατρεία - Θεοτόκος - 15 Μαρτίου 2023

ΣΤΑΣΙΣ  Α΄ Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Ἄγγελος πρωτοστάτης  οὐρανόθεν ἐπέμφθη,  εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τό Χαῖρε·  καί σύν τῇ ἀσωμάτῳ φωνή  σωματούμενόν σε θεωρῶν Κύριε, ἐξίστατο καί  ἵστατο  κραυγάζων πρός αὐτήν τοιαῦτα. Ερμηνεία Η ασώματος φωνή είναι η φωνή του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Σε α...

Λιμήν ημίν, γενού, Δέσποινα

Θεοτόκος - 10 Μαρτίου 2023

«Λιμήν ημίν γενού θαλαττεύσουσι, και ορμητήριον, εν τω πελάγει των θλίψεων και των σκανδάλων πάντων του πολεμήτορος». Με τα λόγια αυτά απευθύνεται ο υμνογράφος του Κανόνος των Χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο (3ο τροπάριο ΣΤ’ ωδής) και την προσκαλεί και την παρακαλεί να γίνη το λιμάνι μας και το ορ...

Η Παναγία του πάθους

Θεία Λατρεία - Θεοτόκος - 5 Μαρτίου 2023

Ενόψει των θλιβερών και τραγικών γεγονότων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου δεν θα προβάλουμε το δοξολογικό στοιχείο της ακολουθίας των Χαιρετισμών. Οι Χαιρετισμοί μπορεί να μας τοποθετούν πράγματι ενώπιον της Υπεραγίας Θεοτόκου με τρόπο τέτοιο ώστε να φωτίζεται όλη η πίστη μας – ...

Α΄ Χαιρετισμοί

Θεοτόκος - 3 Μαρτίου 2023

 «Ἀνοίξω τό στόμα μου καί πληρωθήσεται Πνεύματος καί λόγον ἐρεύξομαι τῇ βασιλίδι Μητρί, καί ὀφθήσομαι φαιδρῶς πανηγυρίζων καί ἄσω γηθόμενος ταύτης τά θαύματα» (εἰρμός ὠδῆς α΄ κανόνος Ἀκαθίστου Ὕμνου). (Θα ανοίξω το στόμα μου και θα γεμίσει από το Πνεύμα του Θεού, και θα πω λόγο για τη βασίλισσα Μητ...

Valid CSS! Valid HTML!