Προσβάσιμη σελίδα για τα άτομα με μερική ή ολική τύφλωση
Α-
Α+
Θεολογία

«Εκχεώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα»

Θεολογία - 22 Ιουνίου 2024

Η αγία εορτή της Πεντηκοστής είναι ένας ξεχωριστός σταθμός στον εορτολογικό κύκλο του ενιαυτού για την Εκκλησία μας. Αυτή μαζί με το Πάσχα αποτελούν τις αρχαιότερες εορτές, οι οποίες ανάγονται ως τους αποστολικούς χρόνους. Η μεγάλη αυτή εορτή προβάλλει ως ανακεφαλαίωση του λυτρωτικού επί γης έργου τ...

Το Θείον Πρόσωπον και το έργον του Παρακλήτου

Θεολογία - 22 Ιουνίου 2024

Η μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής, αποτελεί για την Εκκλησία μας ένας σπουδαίος εορτολογικός σταθμός. Την αγία αυτή ημέρα εορτάζει και πανηγυρίζει λαμπρά το μεγάλο γεγονός της καθόδου του Παναγίου Πνεύματος στην ομήγυρη των μαθητών του Κυρίου, ως συνεχιστής του απολυτρωτικού έργου του Χριστού. Ο Κύριος...

«Εις ενότητα πάντας εκάλεσεν»

Θεολογία - 22 Ιουνίου 2024

Παράκληση και επιταγή του Κυρίου μας αποτελεί η ενότητα στην Εκκλησία. Πράγματι ο Χριστός, ο Οποίος γεννήθηκε ως «επί γης ειρήνη» και διατήρησε σ’ όλη την διάρκεια της επί γης παρουσίας Του την ειρήνη και την ενότητα με όλους όσους παρέμειναν συνδεδεμένοι μαζί Του, εν όψει της ολοκληρώσεως του έργου...

Η δικαιοσύνη του Θεού «εις σταθμούς»

Θεολογία - 20 Ιουνίου 2024

Στην προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα λέμε: «Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών». Ωστόσο στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο διαβάζουμε: «ούπω γαρ ήν Πνεύμα, ότι Ιησούς ουδέπω εδοξάσθη» (Ιω. 7,39); Το Ευαγγέλιο εννοεί ότι δεν υπήρχε Άγιο Πνεύμα στη γη της καρδιάς του ανθρώπου με μόν...

Υπάρχει θεραπεία της ασθένειας του ατομοκεντρισμού;

Θεολογία - Πνευματική ζωή - 16 Ιουνίου 2024

Ο ατομοκεντρισμός αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ψυχικές και πνευματικές ασθένειες της εποχής μας, που επηρεάζει αρνητικά τις υγιείς κοινωνικές σχέσεις. Το να θεωρεί κάποιος το άτομό του, ως κέντρο όλων των γύρω του, αποτελεί τον ορισμό της ασθένειας της ατομοκεντρικότητας. Η αγάπη προς τον εαυτό...

«Τοὺς Θεοφόρους Πατέρας ἀνευφημήσωμεν…»

Θεολογία - 16 Ιουνίου 2024

Την Κυριακή πριν από την εορτή της Πεντηκοστής, της εορτής δηλαδή της Αγίας Τριάδος και του κατ’ εξοχήν εορταζομένου αυτής προσώπου, του Αγίου Πνεύματος, η Εκκλησία μας ώρισε να εορτάζεται η μνήμη των 318 Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου. Πράγματι, οι Άγιοι αυτοί Πατέρες συγκεντρώθηκαν και έλαβα...

«Τας μυστικάς του Πνεύματος σάλπιγγας…»

Θεολογία - 16 Ιουνίου 2024

Η εβδόμη Κυριακή από του Πάσχα είναι αφιερωμένη στους αγίους και θεοφόρους Πατέρες της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, η οποία, όπως είναι γνωστό, συγκλήθηκε το 325, στη Νίκαια της Βηθυνίας, για να αντιμετωπίσει μια από τις πλέον δαιμονικές, βλάσφημες και εκθεμελιωτικές αιρέσεις στην ιστορία της Εκκλησίας...

Ο Χριστός προσεύχεται ως Μέγας αρχιερέας

Θεολογία - 16 Ιουνίου 2024

Την Κυριακή 16 Ιουνίου 2024 η ευαγγελική περικοπή θα μας παρουσιάσει την αρχιερατική προσευχή του Χριστού προς τον ουράνιο Πατέρα Του (Ιωαν. ιζ’ στιχ. 1-13). Ονομάζεται αρχιερατική αυτή η προσευχή επειδή εδώ ο Χριστός επικοινωνεί με τον Θεό Πατέρα μεσολαβώντας ανάμεσα στον Θεό και τους ανθρώπους, ό...

Θεολογικό Σχόλιο στην Κυριακή των Αγίων Πατέρων

Θεολογία - 15 Ιουνίου 2024

Η έβδομη Κυριακή από του Πάσχα, αποκαλείται Κυριακή των Αγίων Πατέρων και είναι αφιερωμένη στους 318 θεοφόρους Πατέρες της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου. Όπως είναι γνωστό, η αγία και μεγάλη αυτή Σύνοδος συγκλήθηκε το 325, στη Νίκαια της Βηθυνίας, από τον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα, Μ. Κωνσταντίνο, για ν...

Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος

Θεολογία - 15 Ιουνίου 2024

Στα φετινά σύντομα κηρύγματα των Κυριακών του Καλοκαιριού, αγαπητοί αδελφοί, θα αναφερθώ στις Οικουμενικές Συνόδους της Εκκλησίας μας, και κυρίως στα δογματικά θέματα, με τα οποία ασχολήθηκαν οι άγιοι Πατέρες μας, οι οποίοι ήταν θαυμαστά μέλη τους. Πρέπει οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να γνωρίζουμε την Ορ...

Valid CSS! Valid HTML!