Πολιτισμός

«Γιατί το Βυζάντιο»; Η σημασία του Βυζαντίου στην ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό μας 16 Σεπτεμβρίου 2023 (Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)   Ο δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία ...
Η καρδιά ο Παράδεισος του ανθρώπου 16 Σεπτεμβρίου 2023  Όλοι έχουμε την απορία πώς να ήταν άραγε ο Παράδεισος  πριν από το παράπτω...
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακή μετά την Ύψωση (17/09/2023) 15 Σεπτεμβρίου 2023   Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και της Θείας Λειτουρ...
Τα παιδιά, τα Βάτικα και το «Πα Βου Γα Δι» 15 Σεπτεμβρίου 2023 Στη νοτιοανατολική άκρη της Πελοπονήσου, στη δυτική ακτή του πρώτου ποδιού ...
Για την παιδεία μας 14 Σεπτεμβρίου 2023 Ο κόσμος μας πορεύεται συνεχώς σε μία πραγματικότητα στην οποία το κλειδί ε...
Ο τίμιος σταυρός και η θέση του στον κύκλο της αγροτικής ζωής 14 Σεπτεμβρίου 2023 Στο μέσον του Σεπτεμβρίου κυριαρχεί η γιορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού...
Γενοκτονία Ελλήνων Μικράς Ασίας: Η Ημέρα Εθνικής Μνήμης δεν επιτρέπει ανατολίτικα παζάρια 14 Σεπτεμβρίου 2023 Οι μεγάλες εορτές για τον Ελληνισμό δεν ταυτίζονται μόνο με την θρησκευτικό...
Η διατήρηση της μνήμης της σταυρωμένης Μικράς Ασίας αποτελεί την πρώτη Ανάστασή της! 14 Σεπτεμβρίου 2023 Κάθε χρόνο εκεί που τελειώνει το θέρος των Ελλήνων και των αλλοφύλων τουρ...
Ηγγάρευσαν Σίμωνα Κυρηναίον ίνα άρη τον Σταυρόν Αυτού 14 Σεπτεμβρίου 2023 Πηγές. Α) Ματθ. κζ, 32. «Εξερχόμενοι δε εύρον άνθρωπον Κυρηναίον ονόματι Σί...
«Χρειάζεται η θαυματουργική επενέργεια του Εσταυρωμένου Χριστού, για να γλυκάνει ο κόσμος» 13 Σεπτεμβρίου 2023 Κανών α', ᾨδὴ δ', τῆς Ἑορτῆς  Ἦχος πλ. δ' Ὁ Εἱρμὸς  «Εἰσακήκοα Κύριε, τ...