Δεν θέλω, δεν θέλω!

29 Αυγούστου 2019

20160829-1Θα δεχθώ κάθε είδους θάνατον· ας με θανατώσετε με όποιον τρόπον θέλετε, αλλά χωρίς τον Χριστόν δεν θέλω τίποτε. Ούτε τον εαυτόν μου, ούτε και αυτόν τον ίδιον τον Θεόν, ούτε κάτι άλλο μεταξύ των δύο τούτων· δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω!

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς