Δούλος της ανάγκης

22 Νοεμβρίου 2021

20151122-1
Ακόμα και την ώρα της προσευχής ο άνθρωπος κατά κανόνα δεν είναι γιος της ελευθερίας, αλλά δούλος της ανάγκης και του καθήκοντος. Πρόσεχε κάποιους ανθρώπους που συμπαθείς. Πόσοι απ’ αυτούς προσεύχονται με ανοιχτή καρδιά, με ζωντανή πίστη και αγάπη;

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης