Ενεργός παρουσία

29 Δεκεμβρίου 2018

20151229-1
Ο πνευματικός ενθουσιασμός είναι η μαρτυρία της ενεργού παρουσίας του πνεύματος μέσα στον άνθρωπο. Και η υπηρεσία του Κυρίου είναι τόσο ο στόχος όσο και το περιεχόμενο του ζήλου αυτού.

Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος