Έρχονται πολλά δεινά

14 Φεβρουαρίου 2020

20170214-1Χρειάζεται μετάνοια, όπως αυτή που έδειξαν οι Νινευίτες, για ν’ αλλάξουν οι βουλές του Κυρίου. Διαφορετικά, έρχονται πολλά δεινά στον κόσμο.

Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης