Είναι αναγκαία

20 Ιανουαρίου 2020

Ο κάθε ένας από εμάς θα βαστάζει, σύμφωνα με τις δυνάμεις του, τον Σταυρό της Αναστάσεώς του. Η γνώση της οδού προς την θεία Μεταμόρφωση είναι αναγκαία, ειδικότερα μάλιστα στο Ελληνικό έθνος, που με τους σοφούς, ισαποστόλους και Αγίους του οδήγησε στην θεογνωσία και τόσα άλλα έθνη.

Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός