Είναι η αφετηρία

8 Ιουνίου 2019

Η Λατρεία δεν περιορίζεται σε ορισμένους χρό­νους προσευχής (Όρθρος, Εσπερινός κ.τ.λ.). Οι ιδι­αίτεροι χρόνοι της προσευχής είναι η αφετηρία, από την οποία ξεκινά η ψυχή του ανθρώπου, για να μεταβάλει όλη τη ζωή σε Λατρεία και κοινωνία με τον Θεό.

Αρχιμ. Γεώργιος, Καθηγούμενος Ι.Μ. Γρηγορίου