Είναι η αρχή

6 Ιουνίου 2020

Ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της αρετής, που γεννάται από την πίστη και σπέρνεται στην καρδιά, που καταγίνεται στα της σωτηρίας της ψυχής.

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος