Μοιάζει με φούρνο που καπνίζει

9 Οκτωβρίου 2019

20161009-3Δεν μπορεί κάποιος να τρώει ή να πίνει ή να καπνίζει ακατάπαυστα και να μετατρέπει τη ζωή του σε συνεχές φαγητό ή ποτό ή κάπνισμα. Το πνεύμα του πονηρού προσπάθησε να μεταβάλλει τη ζωή σε κάπνισμα. Έτσι έκανε το στόμα, που πρέπει να δοξολογεί συνέχεια τον Θεό, να μοιάζει με φούρνο που καπνίζει πάντα.

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης