Μόνο με σύγκρουση

2 Ιανουαρίου 2019

20160102-1
Μόνο με την άμεση σύγκρουση ανάμεσα στο αγαθό και το κακό, τη ζωή και το θάνατο μπορούμε να γνωρίσουμε το ένα ή το άλλο. Αν δεν υποφέρεις από άγχος και δεν νιώσεις την αγωνία του σωματικού ή του ψυχικού θανάτου, δεν θα γνωρίσεις αληθινά το Σωτήρα, το Ζωοδότη, που μας ελευθέρωσε από το άγχος και τον πνευματικό θάνατο.

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης