Ο χρυσός κρίκος

15 Αυγούστου 2022

20160815-3Η προσευχή είναι ένας χρυσός κρίκος. Συνδέει τον χριστιανό, που είναι ξένος και παρεπίδημος επάνω στη γη, με τον Θεό, που είναι πηγή της ζωής, καθώς και με τον πνευματικό κόσμο, του οποίου είναι μέλος.

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης