Πόση ασυνέπεια υπάρχει!

27 Νοεμβρίου 2019

20161127-3

Η καρδιά είναι τρεπτή. Μπορεί ν’ αλλάξει αρκετές φορές σε μια στιγμή. Να στραφεί προς το καλό ή το κακό, στην πίστη ή την απιστία, στην απλότητα ή την πανουργία, στην αγάπη ή το μίσος, στην αγαθότητα ή το φθόνο, στην γενναιοδωρία ή τη τσιγκουνιά, την αγνότητα ή την μοιχεία. Πόση ασυνέπεια υπάρχει, πόσοι κίνδυνοι μας περιβάλλουν! Πόσο προσεχτικοί και εγκρατείς πρέπει να είμαστε!

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης