Αυτοί βλέπουν καθαρά, πλατιά και μακριά

20 Ιουνίου 2021

20150620-2

Η καρδιά είναι το μάτι της ανθρώπινης ύπαρξης. Όσο πιο καθαρή είναι, τόσο πιο γρήγορα, πιο μακριά και πιο καθαρά βλέπει. Στους αγίους του Θεού όμως, απ’ αυτή τη ζωή ακόμα το μάτι αυτό είναι εκλεπτυσμένο στο μέγιστο σημείο καθαρότητας, γι’ αυτό βλέπουν καθαρά, πλατιά και μακριά.

 

 

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης