Ρίζα και πυρήνας

8 Ιουνίου 2021

20150608-1

Επικεφαλής όλων των αρετών ευρίσκεται η πίστη, η οποία είναι η ρίζα και ο πυρήνας όλων των αγίων αρετών. Από την πίστη πηγάζουν οι αρετές της προσευχής, της αγάπης, της μετανοίας, της ταπεινώσεως, της νηστείας, της πραότητας, της ελεημοσύνης και άλλες.

 

 

Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς