Σαν φωτεινή ακτίνα

2 Ιουνίου 2020

Η συνείδηση του ανθρώπου είναι σαν μια φωτεινή ακτίνα που προέρχεται από το φωτοδότη πνευματικό ήλιο, τον Θεό. Με τη συνείδηση ο Θεός κυβερνάει τα πάντα σαν δίκαιος βασιλιάς. Πόσο δυνατή είναι η κυριαρχία Του μέσα από τη συνείδηση! Κανένας δεν είναι τόσο δυνατός ώστε να την κάνει να σιγήσει.

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης